Garzweiler is een bruinkoolmijn gelegen in Duitsland. Het is een gigantisch gebied waar de aarde is opengereten en verandert in een enorm gat. Tot 2044 zal dit project duren. Ik ben gefascineerd door de transitie in het gebied en het verval wat het met zich meebrengt: omliggende dorpjes worden opgeslokt door de bruinkoolmijn waardoor dorpen langzaamaan verdwijnen. Mijn fotografie gaat over herinneringen van mensen en plekken. Het gegeven dat alles over 28 jaar verdwenen is vind ik onwerkelijk.

Garzweiler is a brown coal mine situated in Germany, next to the border to Limburg. In this gigantic area, the earth has been torn open and transformed into an enormous crater. The excavation will continue until 2044. I’m fascinated by the transition and decay which this process entails: surrounding villages are being swallowed up by the brown coal mine, slowly but surely making them deserted. The pictures I take in this area are about memories and places left behind that I want to revive. The fact that this area will be completely gone in 28 years seems unreal to me.

Over dit gebied heb ik een krant uit gegeven, genaamd "Garzweiler II". Deze krant wil ik ook graag terug willen geven aan het gebied, om mijn betrokkenheid te laten zien. Ook wil ik de krant verspreiden onder geïnteresseerden, om het verhaal de wereld in te krijgen. 


Reserveer de krant via onderstaand formulier.